NEWS information
Exclusive interview with our boss by Local TV channel :Xiamen news

Please click the Link:

http://mp.weixin.qq.com/s/RELuiFu0O8ntNeUpnrm9SA

CONTACT US

Tel: +86 592 7098322
Fax: +86 592 7097322
E-mail: info@hao-zhen.com
Address: No.56, SHANG ZHAI, XIN XU,XIANG AN, XIAMEN.361111,CHINA

SHARE